2024-02-14
عمل کیست مویی

عوارض عمل نکردن کیست مویی

[…]
2024-02-10
مراقبت های بعد از درمان بواسیر

مراقبت های بعد از درمان بواسیر با لیزر

[…]
2023-10-12
درمان بواسیر

درمان هموروئید داخلی

[…]
2023-10-08
تشکیل زگیل تناسلی در بانوان

علت بوجود آمدن زگیل تناسلی در زنان

[…]
2020-03-17
دلایل بروز آبسه مقعدی

دلایل بروز آبسه مقعدی چیست ؟

[…]
2020-03-10
روش های درمان پولیپ رکتوم

انواع روش های درمان پولیپ رکتوم

[…]
2020-02-25
پولیپ رکتوم

پولیپ رکتوم چه علائمی دارد؟

[…]
2020-01-28
نحوه نشستن افراد مبتلا به هموروئید

نحوه نشستن افراد مبتلا به هموروئید

[…]
2020-01-14
پولیپ رکتوم چیست

پولیپ رکتوم چیست ؟

[…]
2020-01-07
بواسیر داخلی

بواسیر داخلی چیست؟

[…]
2019-12-31
بواسیر خارجی

بواسیر خارجی چیست؟

[…]
2019-12-26
علل بروز بواسیر در بارداری

علل بروز بواسیر در بارداری و روشهای پیشگیری از آن

[…]
2019-12-14
دلایل بروز بواسیر

دلایل بروز بواسیر چیست؟

[…]